Tjänster

Förvaltning

Vi erbjuder bostadsrättsföreningar tjänster inom både ekonomisk såväl som teknisk förvaltning som bidrar till föreningens ekonomiska trygghet och en trevlig, säker och tryggare miljö att vistas i.

Läs mer

Vindsvåningar

Att omvandla en råvind till vindsvåning ger inte bara bostadsrättsföreningen en köpeskilling vid försäljningen av vinden, det ger också extra avgiftsintäkter för all framtid. Vi har under de senaste 10 åren arbetat med vindsförädling där vi köper råytan och driver projektet med ett helhetsperspektiv från början till slut.

Läs mer

Fastighetsutveckling

Vi på SBT ser påbyggnader på redan befintliga fastigheter som en naturlig del i stadsutvecklingen för att förtäta större samhällen och öka möjligheterna för nya bostäder. Låt oss ta er bostadsrättsförening genom processen för att bygga extra våningar på er redan befintliga byggnad.

Läs mer

Entreprenad

Under vår långa erfarenhet av byggprocessen har vi gått genom allt från små byggnationer till större totalentreprenader. Vi kan möta kundens önskemål och varje projekts unika förutsättningar på ett så genomtänkt och kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Läs mer