Från råvind till vindsvåningar

SBT är mer än ett byggbolag. Vi har mångårig erfarenhet inom byggbranschens alla delar, vilket gjort oss till en ledande aktör inom lägenhets- och vindsbyggnationer. Vi har byggt upp en bred och gedigen kompetens där vi kan ta ansvar för helheten i varje byggprojekt. Detta gör att varje del i förädlingen av råvindar kan kvalitetssäkras av oss.

Att renovera och inreda råvindar till vindslägenheter är dynamiska projekt som kräver flexibilitet, uppfinningsrikedom och ett gott och noggrant hantverk. Vi som byggbolag vet vilka svårigheter, men också vilka möjligheter vindsförädling för med sig och vi brinner för att ta vara på dessa.

 

Det finns mycket outnyttjad potential därute. Välkommen att kontakta oss för att se vad vi kan göra för er!

Kontakta oss

Förädling av råvindar

Att omvandla en råvind till vindsvåning ger inte bara bostadsrättsföreningen en köpeskilling vid försäljningen av vinden, det ger också extra avgiftsintäkter för all framtid. Vi har under de senaste 10 åren arbetat med vindsförädling där vi köper råytan och driver projektet med ett helhetsperspektiv från början till slut.

Mer om vindsbyggnationer

Vår kompetens

Vår långa erfarenhet av byggnation och vilja att utvecklas har bidragit till att vi gått genom allt från små byggnationer till större totalentreprenader. Vi kan möta kundens önskemål och varje projekts unika förutsättningar på ett så genomtänkt och kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Mer om våra fördelar

När staden växer

Vi på SBT ser påbyggnader på redan befintliga fastigheter som en naturlig del i stadsutvecklingen för att förtäta större samhällen och öka möjligheterna för nya bostäder. Låt oss ta er bostadsrättsförening genom processen för att bygga extra våningar på er redan befintliga byggnad.

Mer om fastighetsutveckling