Fastighetsutveckling

Göteborgs Stad står inför en stor stadsutveckling och ska växa med nära en tredjedel till 2035. Vi på SBT ser det som en naturlig del av stadsbyggnationen att bygga på våningar på redan befintliga fastigheter för att förtäta staden och öka möjligheterna för nya bostäder. Eftersom husen redan har all infrastruktur är det effektivt att använda luften som finns över när möjlighet till fler våningar förekommer.

Låt oss ta er bostadsrättsförening genom processen för bygga extra våningar på er redan befintliga byggnad. Att använda luftrummet ovanför huset är ett hållbart alternativ för att bringa inkomst till föreningen, både i form av att ni säljer byggrätten och också genom extra avgifter. Vi på SBT har hög kvalitet på lägenheterna vi bygger. Nyproducerade lägenheter och vindsvåningar av oss är eftertraktade på bostadsmarknaden och kan ge ett lyft både till huset och er förenings ekonomi.

Även oanvända lokaler både på vinden och i källaren kan vara en dold resurs hos er bostadsrättsförening. Ytor som idag används som extra förråd eller möteslokal skulle istället kunna användas till en betydligt mer inkomstbringande lägenhet och öka det ekonomiska värdet i föreningen. Vi hjälper gärna er att förädla råytan till en lägenhet och kan hantera hela processen från idé till genomförande och försäljning.

Har ni ett projekt i tankarna eller har frågor och funderingar kring förtätning och fastighetsutveckling?

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna!