Påbyggnader och förtätning

Sedan januari 2004 behöver en fastighet inte längre vara bunden till markytan utan kan ligga på varandra i tredimensionella moduler med olika ägare och dessa fastigheter har ökat i storstäderna de senaste 10 åren. Ni som fastighetsägare har möjlighet att effektivisera och utnyttja ytor på ett helt nytt sätt. Fenomenet kallas 3D-fastigheter och innebär även att ni till och med kan sälja ytor som inte ens finns idag, i luften ovanför er byggnad.

Vi på SBT ser det som en naturlig del av stadsbyggnationen att bygga på våningar på redan befintliga fastigheter för att förtäta staden och öka möjligheterna för nya bostäder. Eftersom husen redan har all infrastruktur är det effektivt att använda luften som finns över när möjlighet till fler våningar förekommer.

Tredimensionell fastighetsindelning kan användas vid att bygga bostäder ovanför kontor eller butiksbyggnader eller att bygga på bostadshus som redan finns idag.

Vill du veta mer? Kontakta oss här

Kontakta oss!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna!